loader
banner

Intrusion Prevention

Met een hoge mate van toegankelijkheid schuilt het grote gevaar waarmee de meeste IT systemen dagelijks geconfronteerd worden: hiaten in de cyber security!

Slide

De meeste Operationele Technologie (OT) systemen, oftewel machine besturingen, zijn van nature vrij te benaderen. Met dit open concept is het mogelijk om diverse systemen aan elkaar te koppelen en als geheel het productie proces aan te sturen.

In deze hoge mate van toegankelijkheid schuilt het grote gevaar waarmee de meeste IT systemen dagelijks geconfronteerd worden: hiaten in de cyber security! Kwaadwillende zullen altijd op zoek gaan naar de zwakste schakel in een netwerk en vinden die meestal bij de machines zelf.

Zolang het OT systeem niet beveiligd is, zijn IT systemen nog steeds vatbaar voor security breaches.

Ondanks de dreigingen die regelmatig via de media worden genoemd is men zich nog steeds niet bewust van de risico’s die er zijn. Dit komt deels door de verschillen van denk- en zienswijze tussen de verschillende vakgebieden (OT vs IT). Maar ook doordat een dergelijke preventie niet te vertalen is naar een Return of investment (ROI), waardoor het al snel als onnodig of zelfs overdreven wordt bestempeld